[Apel închis] World Scout Youth Forum – Online, 18-22 & 25-29 August 2021

Nume proiect: World Scout Youth Forum

Perioada: 18-22 & 25-29 August 2021

Locația: Online

Cine poate participa: Exploratori și seniori cu vârsta între 18 și 25 de ani la momentul evenimentului

Această oportunitate se aliniază cu Planul Trienal 2021-2024 ONCR, întrucât vizează implicarea tinerilor la toate nivelurile organizației.

Delegația ONCR la acest eveniment poate avea până la 6 membri, dintre care 2 cu drept de vot și 4 observatori, iar intenția organizației este de a avea o delegație completă.

De asemenea, ne dorim ca delegația la acest eveniment să reflecte diversitatea Mișcării Cercetășești, astfel că vom urmări să păstrăm un echilibru de gen pentru componența sa.

Despre eveniment:

World Scout Youth Forum oferă o oportunitate tinerilor cercetași de a discuta și de a-și exprima opiniile cu privire la diferite probleme cu care ei se confruntă. Mulți participanți sunt, de asemenea și delegați la World Scout Conference. Pregătind contribuții și făcând recomandări la World Scout Conference și la World Scout Committee, participanții vor dezvolta abilitățile necesare pentru a participa la procesele de luare a deciziilor. World Scout Youth Forum este considerat o măsură provizorie pentru îmbunătățirea implicării tinerilor în procesul decizional la nivel mondial.

Tema comună a Youth Forum și World Scout Conference, „Bridging a Better World”, oferă un cadru simbolic puternic pentru ambele evenimente și vorbește despre ambiția noastră de a crește și de a consolida unitatea Mișcării Cercetașilor.

„Bridging the World” provoacă tinerii și participanții să ia măsuri pentru a construi relații în comunitățile lor, între organizațiile naționale de cercetași și cu partenerii WOSM. Acesta subliniază necesitatea de a lucra împreună pentru a construi pacea, înțelegerea reciprocă și a aborda unele dintre cele mai presante provocări ale lumii legate de obiectivele de dezvoltare durabilă.

Mai multe informații despre Youth Forum puteți găsi pe site-ul oficial.

Profilul participantului: Seniori, lideri și voluntari adulți cu vârsta între 18 și 25 de ani la momentul evenimentului. În plus aceștia trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să vorbească fluent limba engleză. Alte limbi de circulație internațională reprezintă un avantaj.
 • Să aibă o bună înțelegere a problemelor cu care tinerii cercetași se confruntă.
 • Să cunoască principiile fundamentale în public speaking. Experiența în acest domeniu este un avantaj
 • Să aibă experiență de lucru în cadrul unei echipe naționale sau a unei echipe de organizare a unui eveniment cercetășesc cu deschidere națională
 • Să aibă disponibilitate completă în perioada de desfășurare a evenimentului, pentru a participa atât la World Scout Youth Forum (18-22), cât și la Conferința Mondială Scout (25-29)

Costuri: Comitetul Mondial Scout a decis ca participarea pentru această ediție a Youth Forum să fie gratuită, luând în considerare impactul economic al pandemiei.

Înainte de a aplica, te rugăm să consulți documentul privind clarificarea unor incompatibilități statutare și să te asiguri că nu ți se aplică niciuna dintre situațiile descrise. Totodată, te rugăm să consulți și să ții cont de criteriile generale de selecție și promovare a voluntarilor în ONCR.

Dacă eşti interesat/ă de această oportunitate, te invităm să completezi formularul de aici până la 22.05.2021. În procesul de selecţie a participanţilor se va ţine cont atât de motivaţia de a participa la eveniment, cât și de vechimea (minimum 6 luni), experiența, îndeplinirea criteriilor și implicarea activă în cadrul organizației.

Totodată, persoanele selectate trebuie să aibă acordul de participare din partea Consiliului Centrului Local, să fie membri activi în cadrul organizaţiei şi să aibă cotizaţia plătită la zi.

La evenimentele internaţionale pot participa doar cercetaşi din Centrele Locale legal înfiinţate şi în cadrul acestora se poartă uniforma naţională (eşarfa naţională şi cămaşa bej).Pentru informaţii suplimentare, ne poţi scrie la adresa de e-mail: international@scout.ro.

[Apel Redeschis] World Scout Jamboree 2023 – Șef de contingent – SaeManGeum, Coreea de Sud, 01-12 august 2023 [DL 30 iulie 2022]

Nume proiect: World Scout Jamboree 2023

Perioada: 01 – 12 august 2023

Locația: SaeManGeum, Coreea de Sud

Cine poate participa: Lideri (cu vârsta minimă de 24 ani). 

Profilul, responsabilitățile și rolul Șefului de contingent se regăsesc în josul paginii, la secțiunea Rolul Șefului de contingent.

Despre eveniment: 

După ediția din 1991, Jamboreea Mondială este organizată pentru a doua oară de către Korea Scout Association.

Cea de-a 25-a Jamboree Mondială le va permite tinerilor să-și realizeze visele, să facă prietenii cu oameni din diferite culturi ale lumii și să ia parte la un program sigur, inclusiv și sustenabil. Programul este conceput în jurul mai multor elemente de bază: Scouting for Life, Smart & Scientific, Safe & Secure, Sustainability, și ACT: Adventure, Culture, Tradition.

Tema jamboreei este „Draw your Dream”, reprezentând dorința cercetașilor de a accepta ideile și opiniile tinerilor și de a le crea o oportunitate de a ajunge la o jamboree mondială. „Draw your Dream” exprimă dorința membrilor Mișcării Scout să transforme cea de-a 25-a Jamboree Mondială în propriul festival și să își dezvolte visele în cadrul evenimentului eveniment. 

Limite de vârstă:

 • Șef de contingent și CMT: Minimum 24 ani;
 • IST: Minimum 18 ani;
 • Participant: Între 14 și 18 ani (născut/ă între 22 iulie 2005 și 31 iulie 2009).

Taxe de participare: 1265 RON

Rolul Șefului de contingent

Profil general: Trebuie să aibă vârsta minimă de 24 de ani și să fi participat în proiecte internaționale. Limba de lucru a evenimentului va fi engleza, astfel că Șeful de contingent trebuie să o cunoască la nivel mediu sau avansat.

Scop: Șeful de contingent va avea responsabilitatea de a livra această experiență internațională tinerilor cercetași cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, care vor alcătui contingentul ONCR la Jamboreea Mondială 2023.

Numit de către: Comisarul Internațional, în urma unei Decizii de Consiliu Director.

Responsabil în fața: Comisarului Internațional și a Directorului Executiv.

Responsabil pentru: Echipa de Management a Contingentului (CMT) și membrii contingentului, inclusiv IST.

Cum aplici:

Detalii privind rolul și atribuțiile Șefului de Contingent se regăsesc aici, alături de formularul necesar pentru a aplica pe această poziție.

Înainte de a aplica, te rugăm să consulți documentul privind clarificarea unor incompatibilități statutare și să te asiguri că nu ți se aplică niciuna dintre situațiile descrise. Totodată, te rugăm să consulți și să ții cont de criteriile generale de selecție și promovare a voluntarilor în ONCR.

Etape cheie:

 1. Atunci când aplici, ai grijă să specifici care sunt competențele și abilitățile care te recomandă pentru acest rol, dar și experiențele similare de care ai avut parte până în prezent;
 2. Verifică-ți e-mailul după această dată, pentru a afla dacă ai fost sau nu selectat. Dacă da, felicitări, urmează interviul alături de Comisarul Internațional și membrii echipei Departamentului Internațional;
 3. Recrutează o Echipă de Management a Contingentului și începe, alături de aceasta, promovarea evenimentului în cadrul organizației;
 4. Formează un contingent, obține validarea Consiliului Director pentru componența acestuia și participă la Jamboreea Mondială 2023.

Din momentul în care un cercetaș este numit Șef de contingent pentru un eveniment internațional, va avea parte de sprijin constant din partea unui membru al echipei Departamentului Internațional. Împreună cu acesta/aceasta, Șeful de contingent va construi și propune un buget și un plan de acțiune, care vor fi validate de către Comisarul Internațional și Directorul Executiv.

Dacă eşti interesat/ă de această oportunitate, te invităm să completezi formularul de aici până la data de 30 iulie 2022. În procesul de selecţie a participanţilor se va ţine cont de vechimea în organizaţie (minimum trei ani) și de motivaţia de a participa la eveniment. Totodată, persoanele selectate trebuie să aibă acordul de participare din partea Consiliului Centrului Local, să fie membri activi în cadrul organizaţiei şi să aibă cotizaţia plătită la zi.

La evenimentele internaţionale pot participa doar cercetaşi din Centrele Locale legal înfiinţate. În cadrul acestora se poartă uniforma naţională (eşarfa naţională şi cămaşa bej).

Pentru informaţii suplimentare, ne poţi scrie la adresa de e-mail: international@scout.ro.

[Apel închis] Youth Advisors – 2021-2024


Nume proiect: Youth Advisors

Perioada: 2021-2024

Cine poate participa: seniori, lideri sau voluntari adulți născuți între 19 August 1993 and 18 August 2003

Această oportunitate se aliniază cu Planul Trienal 2021-2024 ONCR, întrucât vizează implicarea tinerilor la toate nivelurile organizației.

Despre rol: 

Fiecare organizație membră WOSM poate propune un singur Youth Advisor.

Creșterea participării tinerilor în luarea deciziilor și consolidarea implicării tinerilor în cadrul Mișcării Scout este o prioritate cheie pentru World Scout Committee (WSC). Sistemul youth advisorilor a fost creat în spiritul consolidării participării tinerilor la Cercetășia Mondială și este considerat o măsură provizorie în atingerea acestui obiectiv. Consilierii pentru tineret au responsabilitatea de a lucra individual pentru World Organisation of Scout Movement (WOSM) privind în ansamblu – nu numai pentru tinerii membri ai organizației din care ei fac parte – cu toate că aceștia sunt aleși din partea unei organizații membre WOSM

Responsabilitățile youth advisorilor față de WSC:

• Cei șase youth advisori vor fi invitați la reuniunile WSC (pentru a oferi consiliere, sprijin și pentru a participa la procesele decizionale cu drept deplin de exprimare a opiniei în toate domeniile de activitate, inclusiv în departamentele WSC și în departamentul său operațional.

• Youth Advisorii nu reprezintă o singură țară sau regiune, ci sunt solicitați să reprezinte o perspectivă globală.

• Youth Advisorii trebuie să fie prezenți la toate discuțiile, dezbaterile și atelierele de lucru, precum și să contribuie la rezoluțile și dezbaterile WSC cu opinia autentică

• Youth Advisorii reprezintă o oportunitate ideală de a include tineri voluntari în reprezentarea externă a WOSM.

• Unul dintre cei șase Youth Advisori aleși face parte din Comitetul de coordonare al WSC.

Responsabilitățile youth advisorilor pentru tinerii cercetași:

• Doi din cei șase youth advisori aleși fac parte din Comitetul de planificare al următorului World Scout Youth Forum. Aceștia vor colabora cu alți membri ai echipei pentru a planifica agenda următorului World Scout Youth Forum și să o prezinte către WSC pentru aprobare.

• Youth Advisorii vor întocmi rapoarte de activitate de cel puțin două ori pe an

• Youth Advisorii vor prezenta un raport final și o evaluare a activităților lor din ultimul an din mandat la WSC și World Scout Youth Forum.

Suport și management:

• Youth Adviserii aleși numesc unul din grupul lor pentru a servi ca coordonator al activității structurii pentru o perioadă pe care o decid chiar ei.

• Youth Advisorii sunt sprijiniți de către un membru al personalului World Scout Bureau.

• Metode online de întâlnire și colaborare sunt utilizate ori de câte ori este posibil.

• Cheltuielile de călătorie și cazare sunt acoperite pentru participarea la reuniunile periodice ale WSC (în conformitate cu politica de rambursare a cheltuielilor voluntarilor), pentru participarea la următorul World Scout Youth Forum și World Scout Conference. În plus, cei doi youth adviseri care sunt membri ai următorului comitet de planificare a World Scout Youth Forum sunt acoperiți și pentru cheltuielile aprobate pentru membrii comitetului de planificare.

Profilul participantului: seniori, lideri sau voluntari adulți născuți între 19 August 1993 and 18 August 2003 cu o foarte bună înțelegere a limbii engleze, și a structurilor de coordonare naționale și internaționale. Profilul participantului poate fi găsit pe larg aici

Dacă eşti interesat/ă de această oportunitate, te invităm să completezi formularul de aici până la 11.05.2021. În procesul de selecţie a participanţilor se va ţine cont atât de motivaţia de a participa la eveniment, cât și de vechimea (minimum 6 luni), experiența și implicarea activă în cadrul organizației.

Totodată, persoanele selectate trebuie să aibă acordul de participare din partea Consiliului Centrului Local, să fie membri activi în cadrul organizaţiei şi să aibă cotizaţia plătită la zi.

La evenimentele internaţionale pot participa doar cercetaşi din Centrele Locale legal înfiinţate şi în cadrul acestora se poartă uniforma naţională (eşarfa naţională şi cămaşa bej).

Pentru informaţii suplimentare, ne poţi scrie la adresa de e-mail: international@scout.ro.

[Apel închis] Youth Summit – online, 23-25 Aprilie 2021

Nume proiect: Youth Summit

Perioada: 23-25 Aprilie 2021

Locația: online

Cine poate participa: Exploratori, Seniori, Lideri și Voluntari Adulți cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani

Despre eveniment:

Organizat ca parte a Global Youth Mobilization – o inițiativă facilitată de World Scouting împreună cu the Big 6 Youth Organizations, Organizația Mondială a Sănătății și Fundația Națiunilor Unite – Youth Summit este un eveniment virtual unic conceput de tineri, pentru tineri.

Pe parcursul a trei zile, între 23 și 25 aprilie 2021, 1.600 de tineri, lideri, tineri care dețin un factor de decizie în politică se vor aduna într-un singur loc pentru a discuta provocările cu care se confruntă tinerii din întreaga lume. Youth Summit va cuprinde sesiuni plenare cu diferiți speakeri, peste 70 de sesiuni interactive care realizate împreună cu diferiți parteneri, sute de experți în tineret, iar sesiunile vor fi oferite în cinci limbi (engleză, franceză, spaniolă, arabă și rusă) în diferite fusuri orare.

Summitul va explora modul în care pandemia COVID-19 a afectat tinerii în domeniile educației, sănătății și bunăstării, muncii și ocupării forței de muncă, incluziunii și inegalității. În plus față de oferirea de oportunități de dezvoltare personală și profesională pentru participanți, Summitul va lansa, de asemenea, un apel pentru tineri să aplice la finanțare pentru a implementa proiecte locale.

Evenimentul va fii și difuzat live, unde oricine îl va putea urmări.

Profilul participantului: 

 • Explorator, senior, sau lider cu vârsta cuprinsă între 14 și 30 de ani la momentul evenimentului
 • O bună înțelegere a problemelor cu care se confruntă tinerii în România
 • Capacitate de analiza a problemelor tinerilor
 • Una dintre cele 5 limbi oficiale vorbită la nivel avansat
 • Cunoașterea Politicilor de tineret în România reprezintă un avantaj

Costuri: Evenimentul este gratuit

Dacă eşti interesat/ă de această oportunitate, te invităm să completezi formularul de aici până la 10.04.2021. În procesul de selecţie a participanţilor se va ţine cont atât de motivaţia de a participa la eveniment, cât și de vechimea (minimum 6 luni), experiența și implicarea activă în cadrul organizației.

Persoanele selectate trebuie să aibă acordul de participare din partea Consiliului Centrului Local, să fie membri activi în cadrul organizaţiei şi să aibă cotizaţia plătită la zi.

La evenimentele internaţionale pot participa doar cercetaşi din Centrele Locale legal înfiinţate şi în cadrul acestora se poartă uniforma naţională (eşarfa naţională şi cămaşa bej).

De asemenea, în urma participării la eveniment, îți asumi să fii implicat în sesiuni de diseminare a informației și experienței tale, astfel încât să putem împărtăși cu întreaga organizație cunoștințele valoroase pe care le-ai dobândit.

Pentru informaţii suplimentare, ne poţi scrie la adresa de e-mail: international@scout.ro.

[Apel Închis] Oportunitate de voluntariat Kids in Action 8 – Škofja Loka, Slovenia, august 2021 – august 2022 [DL 28.02.2021]

Nume proiect: Kids in Action 8 – United in Diversity

Perioada: 12 luni începând la finalul lunii august 2021 până la finalul lunii august 2022

Locația: Škofja Loka, Slovenia

Cine poate participa: seniori, lideri, voluntari adulţi

Despre eveniment: 

Kids in Action 8 – United în Solidarity, proiect de voluntariat al Corpului European de Solidaritate (ESC) are nevoie de 5 voluntari care să lucreze în 10 ONG-uri locale împrejurul localităţii Škofja Loka, Slovenia. Fiecare voluntar va fi implicat în muncă zilnică cu organizațiile partenere şi va fi tratat ca un membru egal al echipei pentru un an de zile. Mai multe informații și resurse sunt pe acest link

Profilul participantului:

Candidaţii trebuie să fie motivaţi, flexibili, răbdători, creativi, open-minded, proactivi, comunicativi, să cunoască bine limba engleză şi să fie interesaţi să lucreze cu copii şi adolescenţi. Experienţa în pedagogie este binevenită dar nu este obligatorie. Bune abilităţi în muzică, sporturi, lucru manual, dans, artă sau multimedia sunt binevenite. Viitorul voluntar trebuie să vină şi cu propriile idei în proiect şi să fie pregătit să creeze, planifice şi să execute propriile lui proiecte.

Costuri:

Toate costurile sunt acoperite. Voluntarii vor fi cazaţi într-un apartament mobilat din centrul oraşului şi vor primi 176 EUR / lună pentru mâncare şi încă 120 EUR / lună bani de buzunar. 

Dacă eşti interesat/ă de această oportunitate, te invităm să completezi formularul de aici până la 28 februarie 2021. În procesul de selecţie a participanţilor se va ţine cont atât de motivaţia de a participa la eveniment, cât și de vechimea (minimum 6 luni), experiența și implicarea activă în cadrul organizației.

Totodată, persoanele selectate trebuie să aibă acordul de participare din partea Consiliului Centrului Local, să fie membri activi în cadrul organizaţiei şi să aibă cotizaţia plătită la zi.

La evenimentele internaţionale pot participa doar cercetaşi din Centrele Locale legal înfiinţate şi în cadrul acestora se poartă uniforma naţională (eşarfa naţională şi cămaşa bej).Pentru informaţii suplimentare, ne poţi scrie la adresa de e-mail: international@scout.ro.

[Apel Închis] Long Term Staff – Kandersteg International Scout Center [DL: 20 ianuarie 2021]

KISC

Poziție: Director Servicii Interne, Centrul Internațional Cercetășesc din Kandersteg, Elveția 

Perioadă: 1 mai 2021 – 31 mai 2024

Locația: Kandersteg International Scout Center (KISC), Elveția

Cine poate participa: seniori și lideri, cu vârsta de peste 24 de ani

Descriere

Centrul Internațional Cercetășesc din Kandersteg, Elveția a deschis apelul pentru aplicații pentru poziția: Director Servicii Interne. Persoana selectată, este responsabilă de buna funcționare și organizare a centrului, în colaborare cu ceilalții membri ai Echipei de Conducere a Centrului, precum și de coordonarea departamentelor Finanțe și a celor responsabile de întreținerea instalațiilor, echipamentelor și a spațiilor exterioare (‘Maintenance’ și ‘Grounds’). 

Profilul participanţilor

Pentru a deveni voluntar, este necesar să fii membru ONCR cu cotizația plătită la zi, să ai 24 de ani împliniți și să vorbești limba engleză. 

Adițional, pentru această poziție, este de preferat să ai experiență sau capacitatea de a coordona echipe, ești posesorul unui permis de conducere și vorbești limba germană sau franceză la nivel intermediar. La fel de importantă este disponibilitatea ta, deoarece persoana selectată trebuie să fie prezentă de la începutul și până la finalul sezonului.

Beneficii

Asigurare medicală și în caz de accidente, 

Cazare (în afara Centrului),

Toate mesele, la Centru, atât în zilele lucrătoare, cât și în cele libere,

Zile libere săptămânal (2 zile) și concediu de odihnă plătit (20 de zile anual),

Bani de buzunar, în valoare de aproximativ 1000 CHF per lună,

Alte beneficii, precum listate aici.

Participantul va suporta atât costul transportului, cât și al altor cheltuieli personale de pe întreaga durată a șederii sale, căreia i se adaugă suma de 10 euro* pentru Departamentul Internațional.

*Contribuția de 10 euro către Departamentul Internațional este cerută atunci când se participă la evenimente internaționale care se desfășoară prin intermediul parteneriatelor realizate de către ONCR. Pentru evenimentele menționate echipa lucrează pe parcursul anului să încheie aceste parteneriate sau să construiască relații care să ne aducă diverse beneficii (taxe reduse, deconturi de transport, locuri gratuite sau suplimentarea locurilor alocate pentru ONCR, grupuri de cercetași străini în țară cu care CL să poată colabora). Contribuția colectată se folosește pentru activitatea periodică a departamentului, în special pentru costurile impuse de materialele de protocol, comisioane bancare, întâlniri ale echipei și participarea la evenimente de networking.

Aplicație:

Dacă eşti interesat(ă) de această oportunitate, te invităm să completezi formularul de aici înainte de a trimite aplicația ta organizatorilor. În procesul de selecţie a participanţilor se va ţine cont de vechimea în organizaţie (minim 6 luni) și de motivaţia de a participa la eveniment. De asemenea, persoanele selectate trebuie să aibă acordul de participare din partea Consiliului Centrului Local, să fie membri activi în cadrul organizaţiei şi să aibă cotizaţia plătită la zi.

La oportunitățile internaţionale pot participa cercetaşi din Centrele Locale legal înfiinţate.

Pentru informaţii suplimentare poţi consulta site-ul KISC sau ne poți scrie pe adresa de e-mail a Ambasadorului KISC al ONCR, la adresa de e-mail: kisc@scout.ro.

[Eveniment Anulat] PARTICIPANȚI – World Scout Moot 2022

Nume eveniment: World Scout Moot 2022

Perioada participanți: 18 – 28 iulie 2022

Perioada IST: 16 – 30 iulie 2022

Profilul participantului:

 • Seniori și lideri născuți între 19 iulie 1995 – 18 iulie 2004
 • IST: peste 27 de ani la data începerii evenimentului

Locația – Malahide Castle Dublin, Irlanda

Echipa de management a contingentului:

 1. Amalia Bohatereț – responsabil financiar/resurse umane
 2. Damian Cadar – responsabil comunicare
 3. Bogdan Bozeșan – responsabil administrativ
 4. Ioana Toșa- șef de contingent

Despre eveniment: 

World Scout Moot este un eveniment internațional organizat la fiecare patru ani, prima ediție desfășurându-se în 1931, în Elveția.

Cea de-a 16-a ediție va avea loc în Irlanda, între 18 și 28 iulie 2022, reunind aproximativ 6000 de cercetași din toată lumea (5000 participanți și 1000 IST).

Participanții vor fi împărțiți în patrule, zece cercetași formând o patrulă, iar patru patrule un trib. Membrii tribului trăiesc împreună experiența unui Moot, atât pe rute, cât și în campul central, legând relații de prietenie și împărtășindu-și responsabilitățile echitabil. Împreună cu tribul, cercetașii vor cunoaște comunități, vor implementa proiecte locale, se vor bucura de natură și vor crea noi aventuri și amintiri.

Punctul de intrare și ieșire pentru eveniment este Dublin, unde vor avea loc ceremonia de deschidere/închidere. În următoarele 5 zile, participanții vor forma patrule internaționale, alături de care vor lua parte la program și activități, împărțite pe 36 de rute ce vor străbate întreg teritoriul Irlandei. Fiecare traseu este construit astfel încât să ofere oportunități de aventură, interacțiune și explorare a culturii locale. Un element central al fiecărui traseu este reprezentat de proiectele sociale locale, când patrulele vor lucra împreună cu un grup de cercetași irlandezi, contribuind astfel la a lăsa lumea un pic mai bună. 

Ultimele zile ale evenimentului găsește participanții înapoi în campul central, la Malahide Castle, în apropiere de Dublin, unde vor sărbători împreună cu ceilalți participanți un festival al interculturalității, vor descoperi Dublin și împrejurimile și vor lua parte la activități construite în jurul programelor WOSM (SDG, Dialogue for Peace, Global Citizenship etc) sau în colaborare cu alte organizații partenere.

Early bird booking: 650 euro

 • Înscriere până în data de 29.04.2021
 • Tranșa I: 230 euro pana la data de 12.07.2021
 • Tranșa  a II-a: 220 euro pana la data de 15.08.2021
 • Tranșa  a III-a: 200 de euro pana la data de 30.10.2021
 • Plățile se vor face în RON, echivalentul sumei în euro va fi achitat la cursul BNR din ziua respectivă

Standard booking: 690 euro

 • Înscriere până în data de 15.09.2021
 • Tranșa I: 250 euro pana la data de 30.09.2021
 • Tranșa a II-a: 240 euro pana la data de 30.11.2021
 • Tranșa a III-a:  200 de euro pana la data de 28.02.2022
 • Plățile se vor face în RON, echivalentul sumei  în euro va fi achitat la cursul BNR din ziua respectivă

IST:

Standard: 600 de euro 

 • Înscriere până în data de 15.08.2021
 • Tranșa I: 200 euro pana la data de 30.09.2021
 • Tranșa a II-a: 200 euro pana la data de 30.11.2021
 • Tranșa a III-a:  200 de euro pana la data de 28.02.2022
 • Plățile se vor face în RON, echivalentul sumei în euro va fi achitat la cursul BNR din ziua respectivă

Late: 620 de euro 

 • Înscriere până în data de 15.12.2021
 • Tranșa I: 210 euro pana la data de 30.12.2021
 • Tranșa a II-a: 210 euro pana la data de 28.02.2022
 • Tranșa a III-a:  200 de euro pana la data de 30.04.2022
 • Plățile se vor face în RON, echivalentul sumei  în euro va fi achitat la cursul BNR din ziua respectivă

Taxa de participare acoperă costurile evenimentului din momentul ceremoniei de deschidere (18 iulie 2022) și până la închidere (28 iulie 2022), ceea ce va include: transportul pe teritoriul Irlandei pe parcursul evenimentului, mesele zilnice, cazarea și elementele programului. Totodată, taxa de participare include și taxa de contingent (2 eșarfe, 5 badge-uri, 1 softshell personalizat, întâlniri de contingent, materiale contingent).

Taxa nu include transportul și nici asigurarea medicală.

Triburile și patrulele vor primi ustensilele necesare pentru gătit, mese, adăposturi pentru mese și echipament de bază pentru prim-ajutor.

Cu toate acestea, obiectivul contingentului nostru este de a reduce costurile de participare pentru toți membrii prin fundraising, iar mai mult fiind o activitate cu și pentru seniori încurajăm orice inițiativă personală sau în grupuri pentru strângere de fonduri.

Dacă eşti interesat/ă de această oportunitate, te invităm să completezi formularul de aici.

În procesul de selecţie al participanţilor se va ţine cont de vechimea în organizaţie (minim 6 luni), istoricul personal în ONCR și de motivaţia de a participa la acest eveniment. 

Totodată, persoanele selectate trebuie să aibă acordul de participare din partea Consiliului Centrului Local, să fie membri activi în cadrul organizaţiei şi să aibă cotizaţia plătită la zi.

La evenimentele internaţionale pot participa doar cercetaşi din Centrele Locale legal înfiinţate şi în cadrul acestora se poartă uniforma naţională (eşarfa naţională şi cămaşa bej).

Pentru informaţii suplimentare, ne poţi scrie la adresa de e-mail: 

moot@scout.ro

Așteptam cu drag înscrierile voastre!

Echipa MOOT2022

[OPORTUNITATE] Together Apart – online, ianuarie – februarie 2021

Nume proiect: Together Apart

Perioada: ianuarie – februarie 2021

Locația: online

Cine poate participa: seniori, lideri, voluntari

Despre eveniment: “Together Apart” este un proiect creativ foarte promițător lansat de Parlamentul European din Luxemburg, în colaborare cu Casa de Istorie Europeană din Bruxelles. Este un proiect de istorie orală ce constă în colecționarea de testimoniale personale legate de restricțiile libertății de mișcare din timpul pandemiei Covid-19. Echipa proiectului va intervieva 15 oameni din 3 țări diferite – Italia, România și Suedia. Aceste țări au fost alese pentru modalitățile diferite de abordare pe care le-au adoptat în lupta contra pandemiei.

Obiectivul lor este să strângă și să publice poveștile acestor cetățeni în 3 formate diferite – text, audio, video – în 24 de limbi, să producă podcast-uri, interviuri și kit-uri de învățare pe baza acestor testimoniale. Rezultatele finale vor fi publicate pe o varietate de canale, dintre care mai ales vor face parte din expozițiile viitoare ale Casei de Istorie Europeană. Organizatorii sunt foarte entuziasmați să aibă cercetași implicați în proiect într-o perioadă atât de importantă și relevantă pentru istoria Europei.

Profilul participantului: Orice senior, lider sau voluntar cu vârsta între 18 și 25 de ani este invitat să participe.

Dintre toți participanții care își vor trimite astfel povestea, vor fi selectați 3, cu cele mai interesante și personale povești, și vor fi invitați la un interviu video cu echipa (care va avea loc în limba română, deci nu e nevoie de fluență în limba engleză). Participanții neselectați vor fi rugați să își trimită povestea în scris, care va fi apoi publicată pe platforma Casei de Istorie Europeană.

Costuri: Niciun cost nu este prevăzut pentru această oportunitate.

Înscriere: Tot ce e de făcut este să ne trimiți o descriere a ta la adresa international@scout.ro până pe 8 DECEMBRIE 2020 în care să pui în lumină un proiect pe care l-ai organizat pentru comunitate în timpul izolării, să povestești cum a cercetăși de acasă ți-a alinat izolarea, cum ai realizat că deschiderea granițelor nu ar trebui luată de bună, sau orice altă perspectivă interesantă pe acest subiect. Toate acestea au fost doar exemple. Așteptăm cu drag și nerăbdare descrierile de la voi!

[Eveniment Anulat] PARTICIPANȚI&LIDERI] Jamboreea Europeană 2021: 2-13 august 2021, Gdansk, Polonia (DL: 30 noiembrie)

Nume proiect: Jamboreea Europeană 2021: European Jamboree 2021 – “Be the spark and… ACT”

Șef Contingent: Alexandru Grigore
Perioada: 2-13 august 2021

Locația: Insula Sobieszewo în orașul Gdansk, Polonia, este situată în nordul țării, pe coasta Mării Baltice. Orașul Gdansk are o istorie de mai bine de 1000 de ani, a cărui identitate a fost influențată de diferite culturi, religii și evenimente istorice de-a lungul secolelor.

Cine poate participa: Tinerii cu vârsta minimă de 14 de ani la momentul deschiderii evenimentului și care nu au împlinit 18 până la data de 31 iulie 2021.

Despre eveniment: De la ultimul Eurojam din 2005, nu a mai avut loc nicio Jamboree Europeană. Din fericire, aceasta se întoarce pentru a aduna tinerii din toată Europa în Gdansk, Polonia, pentru a trăi valorile cercetășești, pentru a întări comunitatea internațională și pentru a facilita oportunitatea tinerilor europeni de a se întâlni și învăța unii de la alții. Evenimentul este destinat cercetașilor cu vârste cuprinse între 14-18 ani la data evenimentului, iar cei care au peste 18 ani sunt încurajați să participe ca IST (International Scout Team).

După o pauză de 15 ani, Polonia e pregătită să ofere participanților o Jamboree Europeană cu un concept și un program educative, bazate pe ideea de “Be the Spark and…ACT”.

În cadrul evenimentului, alături de programul principal, participanții vor avea parte și de:

   • Skills for life
   • Sailing and canoeing
   • Scout and Guide techniques
   • Beach, sport and fun
   • Global goals
   • Descover Gdansk
   • Comunity service and Explore the region( 2 day hike)
   • European Harbour (Contingent tents and activities, Spiritual development, Arena events, Free time activities, Foodhouses)
  • International day

Adițional, va exista un program special dezvoltat pentru IST.

Profilul participanţilor: Trebuie să aibă vârsta minimă de 14 de ani la momentul deschiderii evenimentului și să nu fi împlinit 18 până la data de 31 iulie 2021. Limba de lucru a evenimentului va fi engleza, astfel că participanții trebuie să o cunoască cel puțin la nivel mediu.

Înscrierea: 

ACEASTA VA FI REALIZATĂ DOAR PE PATRULE DE CĂTRE LIDERUL ÎNSOȚITOR (9 participanți+1 lider sau 8 participanți+2 lideri în cazul în care un participant are nevoie de îngrijire specială), prin intermediul acestui formular.

Costuri: Contribuția de participare este în valoare de 1880 lei pentru lideri și participanți și include: taxa de participare și costurile a 12 zile de activități și a trei mese pe zi, costuri de management al contingentului, taxa de 10 EUR pentru Departamentul Internațional (detalii aici), costuri aferente pachetului de contingent/kitului de participare, un fond de rezervă pentru situații neprevăzute.

Contribuția se va achita în două tranșe, după cum urmează:

 1. Prima tranșă: 50% – de achitat până la data de: 10 decembrie 2020
 2. A doua tranșă: 50% – de achitat până la data de: 10 ianuarie 2021

Plata contribuției de participare (pentru participanți și lideri) se face pe centru local, în RON,  în următorul cont:

Organizația Națională Cercetașii României
IBAN RO11BTRLRONCRT0332281204
Descriere plată: contribuție participare Eurojam2021 tranșa I/tranșa II (după caz) - nume CL - număr persoane.

Dacă eşti interesat/ă de această oportunitate, te invităm să completezi formularul de aici până la 30 noiembrie 2020.

În procesul de selecţie a participanţilor se va ţine cont de vechimea în organizaţie (minim 6 luni) și de motivaţia de a participa la eveniment. Totodată, persoanele selectate trebuie să aibă acordul de participare din partea Consiliului Centrului Local, sa fie membri activi în cadrul organizaţiei şi să aibă cotizaţia plătită la zi.

La evenimentele internaţionale pot participa doar cercetaşi din Centrele Locale legal înfiinţate şi în cadrul acestora se poartă uniforma naţională (eşarfa naţională şi cămaşa bej).

Pentru informaţii suplimentare, puteți contacta șeful de contingent, Alexandru “Super G” Grigore, la adresa de mail Alexandru.Grigore@scout.roFacebook sau la numărul de telefon 0751197160.

Puteți urmări pregătirile pentru Jambooree pe evenimentul oficial al contingentului.

[Eveniment Anulat] IST – Jamboreea Europeană 2021: 2-13 august 2021, Gdansk, Polonia – DL: 30 noiembrie 2020

Ca urmare a reprogramării Jamboreei Europene în anul 2021, redeschidem apelul pentru recrutarea de voluntari IST. Alătură-te și tu celui mai mare contingent al organizației noastre la un eveniment internațional!

Nume proiect: Jamboreea Europeană 2020: European Jamboree 2020 – “Be the Spark and… ACT”
Perioada: 2-13 august 2021
Locația: Insula Sobieszewo în orașul Gdansk, Polonia

Apelul se adresează exploratorilor, liderilor și seniorilor născuți înainte de 27 iulie 2002, dornici să contribuie la organizarea Jamboreei Europene din 2020 ca parte a Echipei Internaționale de Organizare (IST – International Service Team).

Poziții deschise: nelimitat, cu mențiunea că vor exista două categorii de IST – cea dedicată diferitelor arii din Jamboree și o altă categorie pre-arondată contingentului (echipei cortului național).

Detalii despre eveniment:

De la ultimul EuroJam din 2005, nu a mai avut loc nicio Jamboree Europeană. Din fericire, aceasta se întoarce pentru a aduna tinerii din toată Europa în Gdansk, Polonia, pentru a trăi valorile cercetășești, pentru a întări comunitatea internațională și pentru a facilita oportunitatea tinerilor europeni de a se întâlni și învăța unii de la alții. Evenimentul este destinat cercetașilor cu vârste cuprinse între 14-18 ani la data evenimentului, iar cei care au peste 18 ani sunt încurajați să participe ca IST (International Service Team).

După o pauză de 15 ani, Polonia e pregătită să ofere participanților o Jamboree Europeană cu un program educativ bazat pe ideea de “Be the Spark and…ACT”. Mai multe despre programul inovativ găsești aici.

Se afișează documentul IMG_20180811_180613.jpg
IST din România în Jamboreea Națională din Polonia

Program special dezvoltat pentru IST și CMT:

Experiența IST va fi alcătuită din:

1. Îndatoriri – Un membru IST trebuie să fie pregătit să îndeplinească orice sarcină pentru ca Jamboreea să se desfășoare cu succes. În formularul pe care trebuie să îl completezi după selecția națională, vei menționa abilitățile și aptitudinile tale, iar în baza acestora vei fi repartizat unei categorii.

2. Timp liber* – Experiența IST va oferi multe prilejuri de distracție, dar și oportunități dedicate dezvoltării tale personale. O parte integrată vor fi activitățile create exclusiv pentru membrii IST. Ele sunt împărțite în cinci mari categorii:

 • Dezvoltare fizică (yoga dimineața sau zumba de seară, activități de fitness și alte sporturi, precum și o dietă sănătoasă);
 • Dezvoltare intelectuală (ateliere în care membrii IST vor avea șansa să își dezvolte creativitatea și noi aptitudini);
 • Dezvoltare afectivă/emoțională (zone amenajate special pentru interacțiunea dintre membri, precum chill-out zones, cafenele și FoodHouse);
 • Dezvoltare socială (petreceri și alte activități culturale);
 • Dezvoltare spirituală (activități bazate pe descoperirea credințelor și obiceiurile altor culturi).

*Pentru bunul mers al activităților din timpul liber, membrii IST sunt încurajați să contribuie la organizarea diverselor activități, atât pentru a împărtășii experiențe personale cât și pentru a învăța unii de la alții. De asemenea, vor avea ocazia să participe la Welcome & Farewell parties.

3. Aventură – Aventura este o parte adițională, pre-Jamboree, care vă oferă posibilitatea de a descoperi Polonia și consta în călătorii de una sau două zile înainte de începutul propriu-zis al Jamboreei. Aventura implică un cost suplimentar și poate fi realizată pe bicicletă, canoe sau navigare cu barca (sailing). Participanții la aventură trebuie să ajungă pe cont propriu la punctul de întâlnire, iar transportul către Jamboree va fi asigurat de către organizatori.

Poți vedea aici pozițiile disponibile pentru IST în cadrul Jamboreei.

Costuri: Contribuția de totală este 1700 RON și include costurile taxei de participare (cazare pentru întreaga perioada și 3 mese pe zi) , contribuția pentru Departamentului Internațional (detalii aici) și contribuția pentru managementul contingentului (organizare cort național, materiale de contingent, cheltuieli administrative, buget pentru situații de urgență, întâlniri ale Echipei de Management a Contingentului (CMT) etc.)

Plata se va face în trei tranșe:

 • 50% – până la 30 decembrie 2020
 • 50% – până la 31 ianuarie 2021

Plata contribuției de participare se face în RON,  în următorul cont:

Organizația Națională Cercetașii României
IBAN RO11BTRLRONCRT0332281204
Descriere plată: contribuție participare IST eurojam2020 tranșa I,tranșa II, tranșa III (după caz) Nume și Prenume, Centrul Local

Se recomandă transferul online deoarece nu apar taxe bancare.

Responsabilități și atribuții IST: Membrii Echipei Internaționale de Organizare  (IST) vor lucra alături de Șeful de Contingent și de membrii CMT pentru buna organizare și desfășurare a evenimentului.

Așadar, pe parcursul procesului de aplicare, trebuie să demonstrezi că:

 • Ești organizat și eficient;
 • Ai abilitatea de a inspira și îndruma tineri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani;
 • Poți jongla cu mai multe task-uri în același timp și poți respecta deadline-uri;
 • Ai o gândire inovativă, venind cu idei noi care pot ajuta proiectul să progreseze în mod pozitiv;
 • Ai experiență în lucrul cu grupa de vârstă căreia îi este dedicat evenimentul;
 • Ești un excelent comunicator, atât verbal, cât și în scris;
 • Înțelegi natura multiculturală a Cercetășiei Mondiale și demonstrezi deschidere către toți, indiferent de mediul de proveniență, etnie, religie sau orientare sexuală;
 • Ai competențe de utilizare a e-mailului și a altor mijloace de comunicare;
 • Ești motivat/ă și capabil/ă să preiei inițiativa, recunoscând, totodată, limitele autorității tale;
 • Ești încântat/ă de experiențele pe care un eveniment internațional le poate oferi tinerilor și adulților participanți;
 • Poți face față lucrului în condiții de stres și presiune;
 • Poți lucra într-o echipă sau pe cont propriu, în funcție de cerințe;
 • Poți coordona o echipă de voluntari direct sau de departe;
 • Păstrezi o atitudine pozitivă în ciuda provocărilor pe care le-ai putea întâmpina pe parcursul proiectului;
 • Cauți întotdeauna o soluție pentru problemele care pot apărea;
 • Îți iei angajamentul de a fi implicat în proiect de la debut până la finalizarea lui;

Dacă ești interesat/ă de această oportunitate, te invităm să completezi formularul de aici până la 30 noiembrie 2020. În procesul de selecție a participanților se va ține cont de vechimea în organizație (minimum 6 luni), de motivația de a participa la eveniment, de ordinea înscrierii și, în special, de răspunsurile din formularul de înscriere. Totodată, persoanele selectate trebuie să aibă acordul de participare din partea Consiliului Centrului Local, să fie membri activi în cadrul organizației și să aibă cotizația plătită la zi.

La evenimentele internaționale pot participa doar cercetași din Centrele Locale legal înființate și în cadrul acestora se poartă uniforma națională (eșarfa națională și cămașa bej).

Pentru informaţii suplimentare, puteți contacta șeful de contingent, Alexandru “Super G” Grigore, la adresa de mail Alexandru.Grigore@scout.roFacebook sau la numărul de telefon 0751197160.

Puteți urmări pregătirile pentru Jambooree pe evenimentul oficial al contingentului.