[Apel închis] Youth Advisors – 2021-2024


Nume proiect: Youth Advisors

Perioada: 2021-2024

Cine poate participa: seniori, lideri sau voluntari adulți născuți între 19 August 1993 and 18 August 2003

Această oportunitate se aliniază cu Planul Trienal 2021-2024 ONCR, întrucât vizează implicarea tinerilor la toate nivelurile organizației.

Despre rol: 

Fiecare organizație membră WOSM poate propune un singur Youth Advisor.

Creșterea participării tinerilor în luarea deciziilor și consolidarea implicării tinerilor în cadrul Mișcării Scout este o prioritate cheie pentru World Scout Committee (WSC). Sistemul youth advisorilor a fost creat în spiritul consolidării participării tinerilor la Cercetășia Mondială și este considerat o măsură provizorie în atingerea acestui obiectiv. Consilierii pentru tineret au responsabilitatea de a lucra individual pentru World Organisation of Scout Movement (WOSM) privind în ansamblu – nu numai pentru tinerii membri ai organizației din care ei fac parte – cu toate că aceștia sunt aleși din partea unei organizații membre WOSM

Responsabilitățile youth advisorilor față de WSC:

• Cei șase youth advisori vor fi invitați la reuniunile WSC (pentru a oferi consiliere, sprijin și pentru a participa la procesele decizionale cu drept deplin de exprimare a opiniei în toate domeniile de activitate, inclusiv în departamentele WSC și în departamentul său operațional.

• Youth Advisorii nu reprezintă o singură țară sau regiune, ci sunt solicitați să reprezinte o perspectivă globală.

• Youth Advisorii trebuie să fie prezenți la toate discuțiile, dezbaterile și atelierele de lucru, precum și să contribuie la rezoluțile și dezbaterile WSC cu opinia autentică

• Youth Advisorii reprezintă o oportunitate ideală de a include tineri voluntari în reprezentarea externă a WOSM.

• Unul dintre cei șase Youth Advisori aleși face parte din Comitetul de coordonare al WSC.

Responsabilitățile youth advisorilor pentru tinerii cercetași:

• Doi din cei șase youth advisori aleși fac parte din Comitetul de planificare al următorului World Scout Youth Forum. Aceștia vor colabora cu alți membri ai echipei pentru a planifica agenda următorului World Scout Youth Forum și să o prezinte către WSC pentru aprobare.

• Youth Advisorii vor întocmi rapoarte de activitate de cel puțin două ori pe an

• Youth Advisorii vor prezenta un raport final și o evaluare a activităților lor din ultimul an din mandat la WSC și World Scout Youth Forum.

Suport și management:

• Youth Adviserii aleși numesc unul din grupul lor pentru a servi ca coordonator al activității structurii pentru o perioadă pe care o decid chiar ei.

• Youth Advisorii sunt sprijiniți de către un membru al personalului World Scout Bureau.

• Metode online de întâlnire și colaborare sunt utilizate ori de câte ori este posibil.

• Cheltuielile de călătorie și cazare sunt acoperite pentru participarea la reuniunile periodice ale WSC (în conformitate cu politica de rambursare a cheltuielilor voluntarilor), pentru participarea la următorul World Scout Youth Forum și World Scout Conference. În plus, cei doi youth adviseri care sunt membri ai următorului comitet de planificare a World Scout Youth Forum sunt acoperiți și pentru cheltuielile aprobate pentru membrii comitetului de planificare.

Profilul participantului: seniori, lideri sau voluntari adulți născuți între 19 August 1993 and 18 August 2003 cu o foarte bună înțelegere a limbii engleze, și a structurilor de coordonare naționale și internaționale. Profilul participantului poate fi găsit pe larg aici

Dacă eşti interesat/ă de această oportunitate, te invităm să completezi formularul de aici până la 11.05.2021. În procesul de selecţie a participanţilor se va ţine cont atât de motivaţia de a participa la eveniment, cât și de vechimea (minimum 6 luni), experiența și implicarea activă în cadrul organizației.

Totodată, persoanele selectate trebuie să aibă acordul de participare din partea Consiliului Centrului Local, să fie membri activi în cadrul organizaţiei şi să aibă cotizaţia plătită la zi.

La evenimentele internaţionale pot participa doar cercetaşi din Centrele Locale legal înfiinţate şi în cadrul acestora se poartă uniforma naţională (eşarfa naţională şi cămaşa bej).

Pentru informaţii suplimentare, ne poţi scrie la adresa de e-mail: international@scout.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.